Door_to_Door

Program dla posiadaczy samochodów marki Hyundai polegający na odbiorze lub dostarczeniu auta przed lub po naprawie gwarancyjnej/przeglądzie.

Szczegóły programu:

1.      Dojazd do klienta - 2 propozycje:

        -  odbiór samochodu do naprawy gwarancyjnej lub przeglądu;

        -  odbiór samochodu z opcją samochodu zastępczego w celu naprawy gwarancyjnej lub przeglądu.(samochód użyczony na preferencyjnych warunkach)

2.      Rejestracja zgłoszenia klienta do programu Home-to Home. Formularz dostępny na I-Hip.

3.      Przygotowanie formularza przyjęcia do naprawy gwarancyjnej/przeglądu.

4.      Dojazd pracownika stacji do klienta. Uzyskanie podpisu klienta na zleceniu naprawy gwarancyjnej/przeglądu.

5.      Odbiór samochodu od klienta. (pozostawienie samochodu zastępczego – opcja)

6.      Naprawa samochodu.

7.      Dostarczenie samochodu do klienta . Odbiór samochodu zastępczego.

Obszar obowiązywania programu Home-to Home:

20 km lub 20 min. w obrębie Autoryzowanej Stacji Obsługi.

 

Uwaga!              

Usługa ,,Home-to Home” może być wykonana tylko raz w roku