Assistance

Nr tel.  +48 (0) 22 205 51 25 / +48 (0) 22 211 98 75

Do nowo zakupionych samochodów marki Hyundai załączamy dodatkowy pakiet ubezpieczenia drogowego "Hyundai Assistance". W ramach pakietu "Hyundai Assistance" oferujemy Państwu bezpłatne świadczenia usług. Opis zakresu usług znajduje się poniżej. Przygotowaliśmy dwa warianty ubezpieczeń, które różnią się między sobą zakresem dostępnych świadczeń, są to: wariant podstawowy –będący standardem dla wszystkich modeli - oraz wariant rozszerzony – oferowany za dopłatą jako opcja. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące "Hyundai Assistance" oraz aktualnych promocji chętnie przekażą Państwu autoryzowane salony sprzedaży samochodów Hyundai, do kontaktu z którymi serdecznie zachęcamy.


Wariant Podstawowy


Usprawnienie samochodu
W przypadku unieruchomienia pojazdu, na miejsce zdarzenia zostaje przysłany przedstawiciel pomocy drogowej, który dokonuje usprawnienia samochodu w miejscu, w którym pojazd się znajduje.

Holowanie samochodu do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi
Jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie jest możliwe jego usprawnienie w miejscu unieruchomienia, pomoc drogowa odholowuje pojazd do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi.

Dostarczenie paliwa
W przypadku braku paliwa w zbiorniku paliwa na miejsce unieruchomienia samochodu zostaje dostarczone właściwe paliwo w ilości pozwalającej na dojazd do najbliższej czynnej stacji paliw.

Samochód zastępczy
Jeżeli samochód odholowany do autoryzowanej stacji obsługi nie może być naprawiony tego samego dnia, mają Państwo możliwość bezpłatnego wynajmu samochodu zastępczego na okres naprawy - maksymalnie na 3 doby.

Transport kierowcy i pasażerów do miejsca zamieszkania lub do miejsca docelowego podróży
Jeżeli samochód odholowany do autoryzowanej stacji obsługi nie może być naprawiony tego samego dnia, mają Państwo możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu do miejsca zamieszkania lub do miejsca docelowego Państwa podróży innym środkiem lokomocji: taksówką, pociągiem I klasy lub samolotem.

Zakwaterowanie w hotelu dla kierowcy i pasażerów
Jeżeli samochód odholowany do autoryzowanej stacji obsługi nie może być naprawiony tego samego dnia, a odległość z miejsca zdarzenia assistance do miejsca Państwa zamieszkania przekracza 30 km, mogą Państwo skorzystać z możliwości zakwaterowania w hotelu trzygwiazdkowym na czas naprawy pojazdu - maksymalnie na 3 doby.

Przechowywanie pojazdu na parkingu
Jeżeli z racji wystąpienia zdarzenia wymagającego interwencji assistance zachodzi potrzeba przechowania pojazdu na dozorowanym parkingu płatnym, mogą Państwo skorzystać z takiej możliwości w ramach programu "Hyundai Assistance".

Odbiór pojazdu po naprawie
Jeżeli unieruchomienie samochodu miało miejsce poza granicami Polski, mogą Państwo skorzystać z usługi polegającej na dostarczeniu naprawionego pojazdu do miejsca Państwa zamieszkania lub miejsca docelowego podróży. Istnieje również możliwość organizacji i pokrycia kosztów podróży jednej osoby po odbiór pojazdu - pociągiem I klasy lub samolotem.


Wariant Rozszerzony


Informacja medyczna
W razie uczestniczenia kierowcy lub pasażerów pojazdu w wypadku mającym miejsce poza granicami Polski, którego skutkiem było uszkodzenie ciała, przysługuje Państwu możliwość skorzystania z telefonicznej informacji dotyczącej sposobu dalszego postępowania w związku z zaistniałym wypadkiem, udzielonej przez lekarza.

Koszty leczenia
W razie uczestniczenia kierowcy lub pasażerów pojazdu w wypadku mającym miejsce poza granicami Polski, którego skutkiem było uszkodzenie ciała, program "Hyundai Assistance" zapewnia organizację i pokrycie kosztów pomocy medycznej w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zdrowia umożliwiającego powrót lub transport do kraju albo kontynuację podróży zagranicznej. Świadczenie to obejmuje:

Transport i repatriacja
W razie uczestniczenia kierowcy lub pasażerów pojazdu w wypadku mającym miejsce poza granicami Polski, którego skutkiem było uszkodzenie ciała, program "Hyundai Assistance" zapewnia organizację i pokrycie kosztów transportu medycznego i repatriacji medycznej poszkodowanego środkiem transportu dostosowanym do jego stanu zdrowia. Świadczenie to obejmuje:

Wizyta osoby bliskiej
W razie uczestniczenia kierowcy lub pasażerów pojazdu w wypadku mającym miejsce poza granicami Polski, którego skutkiem było uszkodzenie ciała, i wynikającej z tego konieczności hospitalizacji, program "Hyundai Assistance" zapewnia organizację oraz pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i transportu osoby bliskiej poszkodowanemu do miejsca jego hospitalizacji.

Transport zwłok
W razie śmierci kierowcy lub pasażera pojazdu w wyniku nieszczęśliwego wypadku objętego ochroną ubezpieczeniową, mającego miejsce w trakcie podróży poza granicami Polski oraz kraju jego stałego pobytu, program "Hyundai Assistance" zapewnia organizację oraz pokrycie kosztów transportu zwłok do Polski lub do kraju stałego pobytu. Pomoc informacyjno-administracyjna Świadczenie to umożliwia Państwu uzyskanie telefonicznych informacji na temat:

Ponadto umożliwia ono także przekazywanie za pośrednictwem Centrum Alarmowego "Hyundai Assistance" pilnych wiadomości związanych z zaistniałym zdarzeniem osobie wskazanej przez kierowcę pojazdu.

Tłumaczenia telefoniczne
W razie podróży poza granicami Polski mogą Państwo skorzystać z telefonicznej pomocy tłumacza w rozmowach z policją, służbami granicznymi, ośrodkami medycznymi.

Tłumaczenia formularzy
W razie podróży poza granicami Polski mogą Państwo skorzystać z pomocy tłumacza w zakresie tłumaczenia formularzy związanych z zaistniałym zdarzeniem objętym ubezpieczeniem assistance.

Zorganizowanie udziału praw
"Hyundai Assistance" umożliwia na Państwa życzenie zorganizowanie udziału prawnika do reprezentowania kierowcy lub pasażera pojazdu w postępowaniu sądowym wszczętym przeciwko niemu z tytułu odpowiedzialności wynikającej z udziału w wypadku.

Zorganizowanie tłumacza
"Hyundai Assistance" umożliwia na Państwa życzenie zorganizowanie udziału tłumacza podczas dochodzeń policyjnych w postępowaniu sądowym wszczętym w związku z udziałem kierowcy lub pasażera pojazdu w wypadku.

Zobacz szczegółowe warunki ubezpieczenia


FAQ

Na czym polega program "Hyundai Assistance"?
"Hyundai Assistance" to dodatkowy pakiet usług, który wręczany jest przy zakupie samochodu marki Hyundai. Umożliwia on korzystanie z bezpłatnych świadczeń pomocnych w razie awarii lub innego unieruchomienia samochodu, spowodowanego np. rozładowaniem akumulatora, uszkodzeniem opony, brakiem paliwa w zbiorniku pojazdu, zgubieniem lub zatrzaśnięciem kluczyków w samochodzie itp. W Wariancie Rozszerzonym zapewniamy Państwu również pomoc medyczną w razie wypadku poza granicami Polski, a także bogaty pakiet informacyjno-organizacyjny.

Kto może korzystać ze świadczeń w ramach programu "Hyundai Assistance"?
Program "Hyundai Assistance" obejmuje ochroną kierowcę oraz pasażerów odbywających podróż samochodem w momencie zajścia zdarzenia wymagającego interwencji assistance. Liczba podróżujących osób nie może przekraczać dopuszczalnej dla danego pojazdu, wskazanej przez producenta lub normowanej przez przepisy prawa.

Jaki obszar obejmuje ochrona gwarantowana przez program "Hyundai Assistance"?
Program "Hyundai Assistance" zapewnia pomoc w razie zdarzeń mających miejsce na terytorium Polski oraz: Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Gibraltaru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Lichtensteinu, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Macedonii, Monako, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii i Czarnogóry, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Szwajcarii, Turcji (w części europejskiej), Watykanu, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

Jak długo trwa ochrona w ramach programu "Hyundai Assistance"?
Ochrona w ramach programu "Hyundai Assistance" trwa 36 lub 60 miesięcy od daty sprzedaży fabrycznie nowego samochodu (w zależności od posiadanego modelu).

Jaka jest suma ubezpieczenia w ramach programu "Hyundai Assistance"?
Suma ubezpieczenia zostaje ustalona w złotych polskich, w kwocie nieprzekraczającej równowartości 5000 euro dla jednego zdarzenia assistance objętego ubezpieczeniem.

Co należy zrobić, aby w razie potrzeby uzyskać pomoc Hyundai Assistance?
W razie potrzeby, aby uzyskać pomoc w ramach programu "Hyundai Assistance" należy niezwłocznie zadzwonić do czynnego całą dobę Centrum Alarmowego pod numer telefonu
+48 (0) 22 205 51 25 / +48 (0) 22 211 98 75
Pracownik Centrum Alarmowego "Hyundai Assistance" poprosi o podanie kilku danych niezbędnych do udzielenia Państwu odpowiedniej pomocy.

Czy korzystanie ze świadczeń w ramach programu "Hyundai Assistance" jest płatne?
Nie, wszystkie świadczenia zawarte w programie "Hyundai Assistance" przysługują Państwu bez jakichkolwiek opłat.

Czy do modelu, dla którego przewidziany jest wariant podstawowy ubezpieczenia Hyundai Assistance jest możliwość wykupienia wariantu rozszerzonego?

Tak, jest możliwość wykupienia pakietu rozszerzonego poprzez wniesienie opłaty 200 złotych netto bezpośrednio w salonie sprzedaży.